Основні напрямки діяльності практичного психолога дошкільного закладу

Одним із найважливіших етапів є дошкільний період життя, і саме тому психологічне забезпечення розвитку дитини у дитячому садку, її навчання і виховання набувають великого значення у подальшому житті кожної особистості.

Мета психологічної служби в ДНЗ, полягає у збільшенні ефективності навчально-виховного процесу, своєчасному виявленні труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників педагогічного процесу, профілактиці відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, максимальному виявленні творчих здібностей дитини та створенні умов для її розвитку, формуванні здорового способу життя, подоланні кризових життєвих ситуацій тощо.

Основні форми роботи практичного психолога ДНЗ:

  • Діагностика

Психодіагностична робота з дітьми -  виявлення їх індивідуальних особливостей, рівня розвитку пізнавальних процесів (пам'ять, увага, мислення, мовлення, уява) та особистісних якостей, з’ясування причин  тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні, пошук та подальший розвиток обдарованих дітей.

Діагностична робота з батьками та педагогами закладу  – підвищення рівня психологічної компетентності щодо виховання і навчання дітей дошкільного віку

 

  • Корекційно-відновлювальна, розвивальна робота

      Мета - усунення відхилень у психофізичному, індивідуальному розвитку і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки, подальший розвиток обдарованих дітей.

За допомогою розвиваючих психологічних ігор фахівець допоможе розвинути у дитини різні необхідні навички і якості. Найчастіше, що розвивають психологічні заняття проводяться відразу з групою дітей, і в такому випадку дитина також вчиться спілкуватися з іншими дітьми, сприймати соціальні норми.

 

  • Консультаційна робота

Мета - пробуджувати і підтримувати у батьків та педагогів потребу у спеціальних психологічних знаннях щодо розвитку і виховання дитини, підтримка сприятливого психологічного клімату, подолання стресових ситуацій.

 

  • Просвітницька робота 

Адресована групі батьків та вихователів та передбачає розгляд основних закономірностей та чинників розвитку дитини, особливостей конкретних етапів розвитку, типових критичних ситуацій, труднощів і проблем буд-якого віку та загальних рекомендацій щодо їхнього подолання. Відбувається з батьками та вихователями за допомогою семінарів - практикумів, бесід, педрад, виступів на батьківських зборах.

В процесі отримуються психологічні знання щодо розвитку і виховання дитини.