Наказ МОН України та МОЗ України 27.03.2006 № 240/165

 

 

 

Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу (витяг)

 

 

 

 

Цей  порядок  розроблений  з  метою  встановлення  єдиних  вимог  щодо комплектування дошкільних навчальних  закладів (груп) компенсуючого типу.

 

1. Дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) створюються для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації.

 

2. Головна мета дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу - зміцнення здоров'я, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою.

 

Комплектування спеціальних дошкільних навчальних закладів (груп)

15. Спеціальні дошкільні навчальні заклади (групи) комплектуються для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:

 • з порушеннями слуху (глухих, зі зниженим слухом);
 • з порушеннями зору (сліпих, зі зниженим зором);
 • з порушеннями мови;
 • з порушеннями опорно-рухового апарату;
 • з розумовою відсталістю;
 • із затримкою психічного розвитку.

 

18. До дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушеннями мовлення зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ринолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення при збереженому слусі та інтелекті.

Комплектування груп здійснюється за віковими ознаками з урахуванням характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення.

Для дітей з однорідними мовленнєвими розладами створюються окремі групи з обов'язковим індивідуальним обліком їх мовленнєвого розвитку.

У групи для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями зараховуються діти з 2-х років (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія); з 4-х років (фонетико-фонематичне недорозвинення, дислалія).

Тривалість перебування дітей з порушеннями мовлення встановлюється ПМПК в залежності від рівня та ступеня мовленнєвого порушення: із загальним недорозвитком мовлення та заїкуватістю - від зарахування до початку шкільного навчання; з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення - до 1 року.

У разі необхідності тривалість перебування може бути продовжено місцевими органами управління освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

Не зараховуються до дошкільних навчальних закладів (груп) зазначеного типу діти, які мають виражені порушення слуху, зору; розумово відсталі; з психопатоподібною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.

 

32. Протипоказаннями для прийому дітей до дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу є: 

 • усі хвороби в період загострення;
 • хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, травлення та ін. у - період декомпенсації, ендокринні захворювання, що потребують індивідуального догляду і лікування; інфекційні хвороби до закінчення строку ізоляції, бацилоносії дифтерії та кишкових інфекцій;
 • період лікування заразних та паразитарних хвороб очей та шкіри;
 • злоякісні захворювання крові, недостатність кровообігу будь-якого ступеня;
 • активні форми туберкульозу;
 • часті судомні пароксизми (денні і нічні);
 • психічні захворювання, що супроводжуються тяжким та глибоким недоумством та іншими - важкими нервово-психічними розладами;
 • різні форми енурезу, енкопрезу;
 • психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;
 • венеричні захворювання;
 •  тяжкі вади опорно-рухового апарату, що унеможливлюють самостійне пересування та обслуговування.

Якщо в період перебування у дошкільному навчальному закладі (групі) компенсуючого типу у дитини будуть виявлені зазначені протипоказання, вона відраховується із закладу.

 

 

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України  П.Б.Полянський

Директор департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України Р.О.Моісеєнко

 

Повний текст наказу МОЗ України №240/165 від 27.03.2006р.

 

 

Відповідно до наказу МОН України N 128 від 20.02.2002   "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних  навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" наповнюваність спеціальних груп для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мови у дошкільних навчальних закладах (яслах-садках) компенсуючого типу не повинна перевищувати 12 чоловік.

 

Повний текст наказу МОНУ №128 від 20.02.2012р.